Aktualne składki ZUS opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych*

Składki za okres od 01.04.2015 r. – 31.12.2015 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
754,67 zł 696,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 58,20 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)
** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób, obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.
Aktualne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych*

Składki za okres od 01.04.2015 r. – 31.12.2015 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
166,79 zł 153,93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
0 zł 0 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80%, właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób, obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.