Ceny podlegają negocjacji i są ustalane na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientami. Są zależne od ilości dokumentów jak również specyfiki firmy.Miesięczne orientacyjne ceny usług:

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) od 800,00 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 150,00 zł
Ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa od 120,00 zł
Ewidencja na potrzeby podatku VAT od 50,00 zł
Usługi kadrowo-płacowe za 1 pracownika od 40,00 zł
Roczne rozliczenia PIT od 30,00 zł
Roczne rozliczenia PIT 36+ZG indywidualnie od 70,00 zł
Roczne rozliczenia PIT 36+ZG wspólnie z małżonkiem od 120,00 zł
Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia UE/EOG od 50,00 zł